Dėkojame pirmiesiems bičiuliams finansiškai parėmusiems muziejų!

  Didžiai džiaugdamiesi norime pranešti, kad muziejaus idėją palaiko vis daugiau ir daugiau žmonių! Dovanotais žaislais, patarimais, paslaugomis ir finansiškai! Su didžiausiu malonumu pristatome pirmuosius bičiulius  - LAURENČIKŲ šeimą, kuriems už didesnę nei 1000 litų paramą įteikėme Žaislų muziejaus medalioną!