Seniausias, žinomiausias, rečiausias, mažiausias, didžiausias, brangiausias – tokiais eksponatų apibūdinimais dažniausia pasitinkami muziejų lankytojai. Žaislų muziejaus tikslas – ne tik atskleisti žaislų bei žaidimų unikalumą, bet suteikti galimybę juos vietoje išmėginti.

Mes nesiekiama sukaupti absoliučiai visų žaislų ir žaidimų. Norime pasirinkti įdomiausius ir lankytojams kuo plačiau juos pristatyti – PAMATYK, SUŽINOK, IŠBANDYK!

Unikalūs originalai visuomet yra kruopščiai saugomi ir jiems eksponuoti keliami ypatingi mikroklimato reikalavimai. Būtent todėl neįmanoma lankytojams jų liesti, apžiūrėti ar išbandyti. Žaislų muziejuje norime parodyti ir originalus, ir pagamintas jų kopijas, kurias būtų galima drąsiai imti į rankas.

 •  
 • Keturių menčių sukutis rastas Vilniaus žemutinėje pilyje (XIV a.) (foto V. Abramausko; © PTC „Lietuvos pilys“), iliustracijos fragmentas vaizduojanti žaidžiantį vaiką (XVII a. vid) ir sukučio rekonstrukcinė kopija.
 • Vaikai žaidžiantys rutuliukais (pagal Pieter  Bruegel jaunesniojo (1564-1638†) paveikslo „Teatro trupės pasirodymas mugėje“ (1562 m.) fragmentas, piešė M. Mieliauskas). Apačioje – Vilniaus pilies teritorijoje surasti stiklinis, molinis ir akmeninis žaidimo rutuliukai (XV-XVI a.)(foto V. Abramauskas; © PTC „Lietuvos pilys“).
 • Pieter Bruegel vyresniojo paveikslo „Vaikų žaislai“ fragmentas (XVI a.), vaizduojanti mergaites, žaidžiančias galvijų šokikauliais ir žaidimo kaulų komplektas surastas vidiniame Valdovų rūmų kieme (XV a.) (tyrimų autorius G. Striška; foto V. Abramauskas; © PTC „Lietuvos pilys“).
 •  
 • Vaikai žaidžia kauliniais kėgliais (pirštikauliais) Pieter Bruegel paveikslo „Vaikų žaislai“ fragmentas (XVI a.). Greta Vilniuje rasti žaidimo muštukai pasunkinti švinu (XIV a. pab. – XVI a.) (foto V. Abramauskas; x-ray foto R. Vedrickas; © PTC „Lietuvos pilys“).
 • 65-70 mm skersmens odinis kamuolys (XIV-XV a.) surastas Vilniaus žemutinėje pilyje (tyrimų aut. E. Ožalas, foto V. Abramauskas; © PTC „Lietuvos pilys“) ir jo rekonstrukcinė kopija (A. Puškorius).
 • 90-95 mm skersmens odinis kamuolys (XV a.) surastas Vilniaus žemutinėje pilyje (tyrimų aut. P. Blaževičius, foto V. Abramauskas; © PTC „Lietuvos pilys“) ir jo rekonstrukcinė kopija (A. Puškorius).
 •  
 • XVIII a. balto molio kareivėlis – raitelis. Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos tyrimai. (tyrimų autorius E. Ožalas; foto V. Abramauskas; © PTC „Lietuvos pilys“).
 • Alaviniai kareivėliai – raiteliai. XIX-XX a. pr. Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos tyrimai (tyrimų autorius E. Ožalas; foto V. Abramauskas; © PTC „Lietuvos pilys“).  
 • Medinė mašinėlė. XX a. 8-9 deš. Liaudies var tojimo gaminių įmonė Akmena, Kretinga.  
 •  
 • 1935-36 m. Lietuvoje pagaminta
  lėlė.
  Galva iš papje-maše, torsas
      ir rankos kimštos drožlėmis
 • Akys rudos, nosis siuvinėta rudais
   siūlais, kūnas kimštas drožlėmis.

       1956 m. pirktas Berlyne.
 • 1935-36 m. Lietuvoje pagaminta
  lėlė.
  Galva iš papje-maše, rankos
              ir kojos medinės. 
 •  
 • Lenktyninės mašinėlės. TSRS, XX a. 8-9 deš.
 • Prisukamas paukštelis. XX a. 9 deš. pradžia. Baltarusija, fabrikas „MIR“ Minske.
 • „Vaikiškas kinas“ su „Kino mėgėjų draugijos“ animaciniais filmukais. Gamintojas „Vilniaus kultūrinių prekių susivienijimas“. 1977 m.
 •  
 • Skardinis sunkvežimis. TSRS, XX a. 8-9 deš.
 • Guminis ančiukas. XX a. 8 deš. Rusija, „Kopyčino guminių žaislų gamybinis susivienijimas“.
 • Stalo žaidimas „Loto“. XX a. II ktv. (?)
 •  
 • Žaislinė siuvimo mašina. Rusija, „Avtopribor“ fabrikas, Vladimire. XX a. 7-8 deš.
 • Vaikiškas maišytuvas. Latvija, „Straume“ fabrikas Rygoje. XX a. 9 deš.
 • Skardinis kranas "CИМ". Rusija, XX a. 6 deš.
 •  
 • Savadarbis pistoletas - įdomus, tačiau kartu pavojingas paauglių žaislas. Pasvalys, XX a. 4 deš.
 • Tradicinis Vilniaus krašto arkliukas - privalomas visų XIX a. pab. - XX a. mugių ir kermošių atributas. Šis - bene paskutinis 80-čio vietos meistro dirbinių.
 • Skardinis sunkvežimiukas (atkurta galine ašimi). TSRS, XX a. 6 deš.
 •  
 • Lenktyninė mašina. TSRS, XX a. 6 deš.
 • Lauknešėlis. TSRS, XX a. 6-7 deš.
 • Plastikinė lėlytė. TSRS, XX a. 7 deš. (?).
 •  
 • Guminis kamuolys. TSRS, XX a. 9 deš. pr.


 • Guminis kamuolys. TSRS, XX a. 8-9 deš.
 • Guminis kamuolys. TSRS, XX a. 9 deš. pr.
 •  
 • Skardinis autobusiukas „Avarinė“. TSRS, XX a. 8 deš.
 • Prisukamas krovėjas. Ukraina, Kijevas, XX a. 7 deš.
 • Medinis traktorius su priekaba. Pagaminta LTS VPM liaudies vartojimo gaminių įmonėje „Akmena“, Kretinga. Apie 1980 m.
 •  
 •     Lėlė su papjė maschė galva.
   Pagaminta Prancūzijoje,1956 m.
 •     Kaučiukinė lėlė - negriukas.
          TSRS XX a. 6-7 deš.

 •             Polietileninės lėlės.
            TSRS XX a. 8-9 deš.

 •  
 •              Skardinis kibirėlis.
              TSRS, XX a. 9 deš.

 •   Iš medžio drožlių pagamintas
  slidininkas. TSRS, XX a. 8 deš.

 •  Iš skardos ir plastiko pagamintas
  benzinvežis. TSRS, XX a. 8-9 deš.


 •  
 •          Metaliniai kareivėliai.
          TSRS, XX a. 8-9 deš.

 •          Vikšrinis raketnešis.
         TSRS, XX a. 7-8 deš.

 •          Metaliniai kareivėliai.
          TSRS, XX a. 8-9 deš.

 •  
 •  Prisukama šokėja pagaminta
   1980 m. Maskvos olimpiados

    proga. Kijevas, XX a. 9 deš.


 •            Žaisliniai skaitliukai.
           TSRS, XX a. 7-8 deš.

 •       Iš skardos ir plastmasės
            pagamintas kranas.
            TSRS, XX a. 9 deš.

 •